Fotosamling på nett

En av Norges største fotosamlinger blir nå tilgjengelig på nett. Samlingen er på nær 1 million bilder.

R.Fot.09633: Hest og vogn – okse og vogn, fotografert i forbindelse med Jørgen B. Lysholms besøk i E

Hest og vogn – okse og vogn, fotografert i forbindelse med Jørgen B. Lysholms besøk i Eikesdal 1874

Foto: R.Fot. Utlånt av Bjørn Austigard. Romsdalsmuseets fotoarkiv.

Det er Romsdalsmuséet i Molde som nå gjør fotosamlingen sin tilgjengelig for publikum. Bildene er tilgjengelige på Digitalt muséum sine nettsider. Romsdalsmuseet legger stor vekt på å gjøre samlingene vi forvalter tilgjengelige for de som er interessert.

Fremtidens muséum

Gjennom årene er fotosamlingen blitt en av de mest etterspurte. Så langt har man måttet komme til museet for å se på bilder . Nå er mange bilder tilgjengelig med all billedinformasjon på nettet.

- Dette er i tråd med Kulturdepartementets ambisjoner for fremtidens museumsvesen. Felles portalløsninger skal gi rom for enkeltmuseer å vise sine samlinger samtidig som det skal være enkelt å finne for brukerne. Det er et kjempeløft å digitalisere den gamle delen av samlingen, slik at den blir tilgjengelig for publikum på nett, sier prosjektleder Hilde Lien.

Sjeldne foto av fjordlandet

Nye bilde frå bybrannen

Historiske funn på Veøya

Stor etterspørsel

Det har stor pågang fra publikum for å få tilgang til disse bildene. Pågangen har vært ekstra stor de siste årene.

- Noen vil ha kopier av noe hver eneste dag, sier førstekonservator Bjørn Austigard ved Romsdalsmuséet. Vi har digitalt 50 tusen bilder. I dag legger vi ut 20 tusen av dem. Nå er jeg kjempeglad for at vi har kommet så langt.

Tekst til bilder

Romsdalsmuséet har valgt en teknisk plattform som heter «Photostation». Denne løsningen gjør det lett å la tekst følge med bildene. For tekst sammen med historiske bilder er svært viktig.

- Ja, og her er svært mye nå veldig mangelfullt. Det er jo ingen som klarer å tekste tusen bilder pr. dag. Dersom man klarer å tekste en tiendepart, vil det ta 500 dager. Og vi vil gjerne at folk skal hjelpe oss med å få inn tekst til bildene. Vi må jo få inn teksten mens det fremdeles er noen som vet noe om bildene. Noen bilder er jo allerede så gamle at det ikke er noen igjen som kan fortelle om dem, sier Austigard.

Flere bildesamlinger

Grunnstammen i fotosamlingen kommer fra Molde kommunes bildenemnd. Romsdals Folkeblads fotoarkiv er med i samlingen. Det er også Normann Haugs samling, Aslaug Resets samling. Her er flyfoto fra Fjellanger-Widerøe, avisa Fylkets fotoarkiv. Asbjørn Sæbø tok passfoto i Måndalen i en årrekke osv.

Ulleland_134: Fra fisketur i Bårdalselven juli 1931. Fotograf: Thomas T Ulleland, Romsdalsmuseets fo

Fra fisketur i Bårdalselven juli 1931

Foto: Fotograf: Thomas T Ulleland, Romsdalsmuseets bildesamling