Forteller om fysiske avstraffelser

Halvveis i rettssakens tredje dag, der to foreldre er tiltalt for mishandling av sine barn, har barna fortalt om flere av metodene foreldrene brukte.

Rettssak Molde lagmannsrett tingrett

Dommer Oddne Hansen og meddommerne i Romsdal tingrett, torsdag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I Romsdal tingrett har barn nummer to og tre avgitt sitt dommeravhør, i saken der to foreldre er tiltalt for mishandling i en kommune i Møre og Romsdal.

Etter at retten ble satt torsdag morgen, fortalte det andre barnet om flere tilfeller i hjemmet der både mamma og pappa kjeftet og brukte fysiske avstraffelser, slik det fremgår av tiltalen.

Ved minst ett tilfelle skal faren - ifølge barnet - ha løftet vedkommende etter håret, men dette skal ikke ha vært vondt - eller «ilt» som barnet selv ytrer. Foruten dette forteller barnet at det skal ha forekommet slag og spark.

Det tredje barnet forteller om mindre episoder der foreldrene har utsatt vedkommende for «vonde» episoder. Disse er uansett av mildere karakter enn de som tidligere har kommet frem i rettssaken.

Verken aktoratet eller forsvarerne er interesserte i å kommentere dommeravhørene.

Brast i gråt

I går - onsdag - fortalte det første barnet om episoder som innebefatter de verre benevnelsene i tiltalen. Dette inkluderer blant annet spark og slag, samt å bli satt ut på trappen i bare trusen vinterstid.

Disse uttalelsene valgte derimot barnet å trekke tilbake i det andre dommeravhøret. Barnet sa at vedkommende hadde løyet, og erklærte heller sin kjærlighet til foreldrene og familien. Dette ble en sterk opplevelse for de foresatte, som brast i gråt.

Resten av torsdagen vil gå med til vitneforklaring og sannsynligvis èn av de tiltaltes forklaring - hvis man rekker dette.

Dette er saken

De to foreldrene er tiltalt i henhold til straffeloven § 219 – skal ifølge tiltalebeslutningen ved Romsdal tingrett ha straffet barna sine på ulike måter i tidsperioden mellom 2011 og april 2012.

Barna - som alle er under 15 år - skal ha opplevd at foreldrene lugget, slo og sparket dem. I tillegg skal foreldrene ha gitt dem ris på baken, og påført dem smerte både ved bruk av hender og andre gjenstander.

Ved minst en anledning skal to av barna også ha blitt tvunget til å stå ute på trappen i bare trusen vinterstid.

Volden skal både ha skjedd enkeltvis mot hvert barn, men også i nærvær av andre søsken. I noen tilfeller skal en av ektefellene ha utøvd vold mot barna i den andre ektemakens nærvær.

Rettssaken – som startet i Romsdal tingrett tirsdag 19. november – skal foregå i åtte dager (t.o.m. 28.11.13). Dommer Oddne Hansen opplyser til NRK at de har reservert rettssalen for én ekstra dag dersom det blir behov for det.

Rettssak Molde lagmannsrett tingrett

F.v. Bistandsadvokat Mats Lind Jenset, etterforsker Kristin Austvik, forsvarer Karen Forbrigd og aktor Tove Alfarnes Melsætere.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK