Forsvareren: – Vurderer å anke

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): Den dømte 24-åringen valgte i samråd med sin forsvarer å ta 14 dagers betenkningstid, før han bestemmer seg om han vil anke forvaringsdommen eller ikke.

Aksla Rettssak - forsvarer Per Herman Thori-Aamot

Den dømtes forsvarer Per Herman Thori-Aamot sier han ikke har noen spesiell reaksjon på at hans klient ble idømt lovens strengeste straff.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Mandag kl. 17.00 leste dommer Kjetil Gjøen opp dommen til den drapstiltalte 24-åringen, som drepte Anja Weløy Aarseth (21) på byfjellet Aksla i fjor.

Dommen var enstemmig og krystallklar – 21 års forvaring, med minstetid på 10 år for både drapet, voldtekten, ransforsøket på gatekjøkkenet Pluto, samt truslene mot de to politibetjentene i desember 2012.

Aksla rettssak - Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim mener det er et helt klart behov for lovens strengeste straff.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

24-åringen dømmes også til å betale 530.000 kroner i erstatning og oppreisning til avdødes foreldre.

Etter domsavsigelsen sa 24-åringen at han ville ta 14 dagers betenkningstid, for å vurdere om han ville anke dommen eller ikke.

– Vi skal gå gjennom dommen sammen, og så får vi i perioden fremover vurdere om det skal ankes, sa 24-åringens forsvarer Per Herman Thori-Aamot til NRK.

– Jeg har ingen reaksjon

– Hvordan reagerer du på at han er dømt til lovens strengeste straff?

– Jeg har egentlig ingen reaksjon på det, sier forsvareren, og nekter samtidig å kommentere hvorvidt det er realistisk å unngå forvaring ved en eventuell ankesak.

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim var på sin side fornøyd med dommen, og sa at påtalemyndighetene fortsatt mener det er behov for å idømme mannen lovens strengeste straff.

Påtalemyndighetene har tidligere understreket faren for at 24-åringen vil gjennomføre nye kriminelle handlinger dersom han slippes løs.

I tillegg til dommen, går det frem at den dømte ikke har fått noen strafferabatt, selv om han tilsto drapet og voldtekten.

– Han har ikke hjulpet nevneverdig til i prosessen, og han har ikke gitt foreldrene noen forklaring for sine handlinger, sier Nordheim.

(Saken fortsetter under bildet)

Aksla rettssak

Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim og forsvarer Per Herman Thori-Aamot i rettssalen før domsavsigelsen mandag.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Dømt til forvaring

24 åringen var til stede i Sunnmøre tingrett da dommer Kjetil Gjøen leste opp rettsavgjørelsen for mannen som drepte Anja Weløy Aarseth (21) på byfjellet Aksla 28. august i fjor.

Mannen var tiltalt for følgende tre punkt:

  • Drap og voldtekt av Anja Weløy Aarseth
  • Forsøk på ran av gatekjøkkenet Pluto i forkant av drapet
  • Vold mot to polititjenestemenn desember 2012
Anja Weløy Aarseth

DREPT: Anja Weløy Aarseth (21) ble drept på byfjellet Aksla 28. august i fjor.

Foto: Privat

Ettersom 24-åringen hadde tilstått drapet og voldtekten, var spenningen rundt domsavsigelsen hovedsakelig knyttet til hvorvidt mannen ville bli dømt for ransforsøket – som han har nektet – og om han ville bli idømt forvaring eller normal fengselsstraff.

Mandag ble det klart at han dømmes til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år. Det bekreftet dommer Kjetil Gjøen da han leste opp dommen mandag ettermiddag kl. 17.00.

– Tiltalte dømmes for forsettlig drap, i samsvar med tiltalen, sa dommeren.

Dømmes også for ransforsøk

Mannen dømmes også for ransforsøket på gatekjøkkenet Pluto. Dette skal ha skjedd kort tid før domfelte bevegde seg opp på byfjellet, der drapet fant sted.

24-åringen dømmes også til å betale erstatning på totalt 530.000 kroner til Aarseth-familien.

Få oversikt over Aksla-saken her:

Aksla rettssak
Ruten på Aksla
Både mediefolk og publikum viste stor interesse for Aksla-saka i Sunnmøre tingrett tysdag. Blant publikum var både vennar av den drepte frå Bergen og frå Høgskolen i Ålesund.
Fleire hundre deltek torsdag i kveld i eit fakkeltog til minne om Anja Weløy Aarseth, som blei drepen på Aksla.
Initiativtakarane meiner det er viktig og samlast på denne måten, etter den tragiske hendinga for to veker sidan.