Forsvareren refser politietterforskningen i bildrapssaken

SUNNMØRE TINGRETT (NRK): Den tiltalte 81-åringens forsvarer krever full frifinnelse på alle punkter, og refser samtidig politiets etterforskning etter dødsulykken ved Sunnmøre Museum.

Forsvarer Erling Flisnes

– Saken burde vært etterforsket med den grundighet en slik sak krever, før tiltalebeslutningen blir sendt ut, sier tiltaltes forsvarer Erling Flisnes.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– To av øyenvitnene til ulykken ble ikke avhørt av politiet før tiltalebeslutningen ble tatt ut. Dette er altså etterforskningen som blir presentert av Sunnmøre politidistrikt, til tross for oppmerksomheten vi har hatt rundt denne typen saker.

Slik innledet 81-åringens advokat – Erling Flisnes – sin prosedyre i forsvaret av den 81 år gamle mannen som er tiltalt for uaktsomt drap etter å ha kjørt på et eldre ektepar i februar.

Aktor krevde seks måneders ubetinget fengsel, mens bistandsadvokaten mente det var grunnlag for et erstatningskrav på 500.000 kroner, fordelt på den etterlatte enken og de tre barna.

Trafikkulykke Sunnmøre museum

Det var her i fotgjengerfeltet ved Sunnmøre Museum i Ålesund at 81-åringen kjørte på det eldre ekteparet rundt kl. 11.00 lørdag 1. september i år.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Forsvarer Flisnes la derimot ned påstand om full frifinnelse på alle punkt, og mente det ikke finnes grunnlag for å dømme hans klient – særlig sett i lys av det han mener er slett arbeid fra politiet sin side.

– Aktoratet nevner det allmennpreventive i sin påstand, men hvor allmennpreventivt er det når politiet ikke etterforsker saken? spør Flisnes, og sikter til aktors bemerkning til retten om at det er viktig å felle en dom som viser mannen i gata at det ikke er greit å kjøre på folk.

– Skal dette utelates også?

Videre trakk forsvareren frem forklaringen til et av øyenvitnene under rettssaken. Vedkommende sa i retten at hun så paret gå i vanlig turtempo ut i veien.

I vitnet sin formelle politiforklaring hadde hun derimot sagt at paret gikk med radig og bestemt gange ut i gangfeltet.

– Skal dette utelates også? Saken burde vært etterforsket med den grundighet en slik sak krever, før tiltalebeslutningen blir sendt ut, sier Flisnes.

For det tredje kritiserte forsvareren politiet for å ikke bruke tilstrekkelige ressurser på å finne ut hvor fort tiltalte egentlig kjørte.

I politirapporten ble det nevnt at 81-åringen kjørte så fort som 50 km/t, men dette avviste han sterkt, og sa han sakket farten ned til mellom 30–40 km/t da han fikk solen i øynene.

(Saken fortsetter under bildet)

Rettssak sunnmøre tingrett bildrap

Rettens forsamling på befaring ved ulykkesstedet nær Sunnmøre Museum onsdag. F.v. Forsvarer Erling Flisnes, aktor Cathrin Remøy og dommer Kirsti Høegh Bjørneset.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Krever frifinnelse

– Dette er en tragisk ulykke, forårsaket av et øyeblikks uoppmerksomhet. Det er beklagelig, men er det straffbart? Man kan ikke sammenligne dette med en som bryter fartsgrensen, og kjører i eksempelvis 90 km/t, sier Flisnes.

Han krever at sin klient blir frifunnet, og bemerker at uaktsomt drap – som har en strafferamme på tre til seks år – kan senkes til enkle bøter ved særs formildende omstendigheter.

– Jeg mener det ikke fins bevisgrunnlag for å domfelle tiltalte. Jeg stusser over at aktor krever en straffedom på seks måneder, og mener at dommen bør bli betinget dersom tiltalte skulle bli straffedømt.

Mener Flisnes avleder retten

Rettssak - Sunnmøre tingrett - uaktsomt bildrap

F.v. Bistandsadvokat Monica Gjerde Sperre, aktor Cathrin Remøy og forsvarer Erling Flisnes under rettssaken i Sunnmøre tingrett.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

På direkte svar til Flisnes sine kommentarer om dårlig politietterforskning, svarer aktor Cathrin Remøy følgende:

– Forsvareren bruker mye tid på å kritisere politiet, men dette er å flytte fokuset vekk. Det retten skal ta stilling til er bevisene i saken, og de er klare, sier Remøy.

Dommen blir forkynt fredag 3. oktober kl. 14.00.