Hopp til innhold

Forsvarer: – Mellom 13 og 16 år bør være nok

Hovedtiltaltes forsvarer i Spjelkavik-drapet, Håkon Sætre Rasmussen, startet sin prosedyre med å si at all tvil bør komme klienten hans til gode.

Forsvarer Håkon Sætre Rasmussen legger frem sin prosedyre i retten for Spjelkavik-drapet

Forsvarer Håkon Sætre Rasmussen sier i retten at Spjelkavik-drapet var en alvorlig forbrytelse som krever en streng straff.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Aktor Magne Nyborg la tidligere frem mandag at han mener 22-åringen bør dømmes til 18 års fengsel, den yngste til fire år og den eldste til to år og åtte måneder.

Bistandsadvokat Gerd C. Haagensen og aktor Magne Nyborg

Bistandsadvokat Gerd C. Haagensen og aktor Magne Nyborg under Spjelkavik-sakens siste dag i retten.

Foto: Lena Høyberg / NRK

Rasmussen understreker at det er utfordrende å finne det riktige straffenivået.

– All rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, sier forsvareren.

Rasmussen mener at det ikke finnes gode nok bevis på at drapshandlingen foregikk over lengre tid. Han er også klar på at den hovedtiltalte bare husker bruddstykker av drapet.

– Jeg ber om at tiltalte dømmes på mildest mulig måte. En straff mellom 13 til 16 år bør være nok. At han tilstod har vært avgjørende i saken, sier han.

Han sier også at den hovedtiltalte har hatt en vanskelig oppvekst og at det sammen med diagnosen ADHD bør være formildende.

Aasmund O. Sandland, forsvarer til 27-åringen, foreslår at han straffes med to til tre år i fengsel - men at det legges til en kraftig strafferabatt. Javeed Hussain Shah, advokat for den yngste, mener at klienten hans bør frifinnes.

– Brått og impulsprega

Bistandsadvokat Gerd C. Haagensen og forsvarer Håkon Sætre Rasmussen

Bistandsadvokat for de pårørende, Gerd C. Haagensen, sammen med forsvarer Håkon Sætre Rasmussen.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Den hovedtiltalte, en mann på 22 år, er tiltalt for å ha drept Åge Stavran (35) med øks og brevåpner. I tillegg er også to andre på 19 og 27 år tiltalt for likskjending, for å ha ødelagt spor ved å tenne på åstedet og for grovt skadeverk.

Aktor forklarte at straffen bør være streng fordi drapet er gjort under særdeles skjerpede omstendigheter.

– Men det er formildende at hovedtiltalte tilstod tidlig, sier Nyborg.

Rasmussen sier at det kun er forklaringene til de tiltalte som knytter dem til drapshandlingen.

– Alle har forklart at det gikk fort. Det var en brå og impulsprega handling, sier forsvareren og legger til at de handlet i en rusutløst affekt.

– Tankeløs handling

Tidligere har den hovedtiltalte 22-åringen forklart at det svartnet for han den natten Stavran ble drept.

– Brannstiftelsen dagen etter drapet var en tankeløs handling som er gjort i panikk. Han har hele tiden forklart seg konsekvent og ryddig, og han fremstår som troverdig, sier forsvareren om 22-åringen.

– Bør frifinnes

Javeed Shah

Javeed Hussain Shah mener det ikke kan bevises at hans 19 år gamle klient visste noe om drapet og at han sammen med 27-åringen dro for å tenne på leiligheten til den avdøde.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Forsvareren til den yngste av de tiltalte, Javeed Hussain Shah, sier at 19-åringen ikke visste noe om hva som skjedde drapsnatten da han og 27-åringen reiste til leiligheten dagen etter.

– Han var heller ikke klar over at de reiste dit for å tenne på leiligheten. Og når de kom dit var han ikke med på å antenne den avdøde og leiligheten, sier Shah og legger til at klienten hans bør frifinnes for all skyld.

Advokaten mener det er formildende at han er så ung og at han i ung alder ble tilknyttet barnevernet, men sier også at det er uheldig at han løy i avhør.

Aktor Nyborg er rask med å kommentere at Shah vil ha klienten sin frifunnet.

– Det er ingenting som beviser at den medtiltalte 19-åringen bare var sjåfør. Fingeravtrykket på bensinkannen er et sterkt indisium på at den yngste medtiltalte var med på brannstiftingen, sier aktoren.

– Redd for eget liv

Aktor Magne Nyborg og forsvarer Aasmund Olav Sandland

Forsvarer Aasmund O. Sandland (t.h.) her sammen med aktor Magne Nyborg.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Forsvareren til den eldste av de tiltalte, Sandland, forklarer at klienten hans handlet på ordrer fra den hovedtiltalte. 27-åringen reiste for å tenne på leiligheten til den avdøde sammen med 19-åringen. Den eldste av dem fikk brannskader i ansiktet etter en eksplosjon.

Sandland forklarer at 27-åringen ble truet til å tenne på liket og leiligheten.

– Gjør du ikke det er du den neste, hadde den hovedtiltalte sagt, forteller Sandland i retten, og legger til at han var redd for sitt eget og andres liv hvis han ikke fulgte ordrene.

Det nekter hovedtiltalte for. Dom i saken faller 24. juni.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL