Hopp til innhold

Slik forbereder du barnet til skolestart

For Olav (6) og tusenvis av andre barn er første skoledag rett rundt hjørnet. Her er rådene for en god overgang fra barnehage til skole.

Olav Longva Davik klar for første skoledag

Olav Longva Davik er spent før første skoledag på Haramsøy skole.

Foto: Stine Eilertsen / NRK

Olav Longva Davik (6) viser stolt frem skolesekken noen uker før han skal begynne i første klasse på Haramsøy skole i Ålesund kommune. Han er spent, men gleder seg.

Foreldrene Egil Andreas Davik og Kari Longva Davik har gode erfaringer fra da storesøster Astrid (9) begynte på skolen for tre år siden.

– Vi håper det går like fint som med storesøsteren, sier mor.

Familien Longva Davik

Familien Longva Davik har gode erfaringer med skolestart. Overgangen fra barnehage til skole gikk veldig bra for storesøster Astrid (9).

Foto: Stine Eilertsen / NRK

Unngå tankegang om blanke ark

Monica Melby-Lervåg er forsker og professor ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Monica Melby-Lervåg, professor ved institutt for spesialpedagogikk UiO

Monica Melby-Lervåg er professor og forsker ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Foto: Shane Colvin / Universitetet i Oslo

Hun forteller at kommunikasjonen mellom foreldre, barnehage og skole er viktig for å lykkes med overgangen, og at man bør opplyse om barnets tidligere utfordringer eller behov når barnet går fra barnehage til skole.

– Unngå tankegangen om at barn skal starte med helt blanke ark på skolen.

Familien på Haramsøya kjenner godt til lærerne og foreldrene ved skolen. Foreldrene mener det gir en trygghet for både dem og barna.

– Vi er i dialog med læreren om det er noe. Vi kan sende og gi beskjeder begge veier, forteller Kari Longva Davik.

Hjelp til med leseopplæringen

Professoren forteller også at det er viktig å være klar over at leseopplæringen på skolen starter raskt, og at det finnes flere måter foreldrene kan hjelpe barna på.

Dette kan gjøres ved å være interessert i hva de lærer på skolen, hvilke bokstaver de har lært, og å lese bøker for barna, forklarer Melby-Lervåg.

– Når barna får leseopplæring vil høytlesing ofte føre til samtaler rundt bokstaver og ord, og at barna prøver å lese ord selv.

Jobbe med selvstendighet

Før skolestart har foreldrene til Olav pratet med han om hva som blir annerledes på skolen. De trener på påkledning, dobesøk og å passe på skolesakene sine.

Melby-Lervåg mener det er lurt av foreldre å forberede barna på en mer selvstendig hverdag.

– Skolen stiller større krav til å sitte rolig og motta beskjeder og informasjon enn det barnehagen gjør.

Mor, far og Olav Longva Davik

Foreldrene til Olav er ikke bekymret selv om første skoledag nærmer seg.

Foto: Stine Eilertsen / NRK

Snakk positivt om skolen

Om ikke lenge skal Anita Myklebust Ulla ønske velkommen til Olav og de andre førsteklassingene ved Haramsøy Skole.

Hun har vært lærer i over tretti år, og har de siste årene tatt seg av de minste barna. Ulla mener det er viktig at foreldrene snakker varmt om skolen til barna.

Snakk positivt om skolen og vis interesse for det barna styrer med på skolen.

Ulla forklarer at skolen og barnehagen har et samarbeid med turer og aktiviteter, og møtes flere ganger i året. Dette gjør at barna blir kjent med skolen før de selv begynner der.

Olav Longva Davik har vært med på flere turer med skolen, og vet allerede hva han gleder seg mest til med å begynne i første klasse.

– Å ha gym!