NRK Meny

Første møtet etter bråket

I dag skal styret i Helse Møre og Romsdal ha det første møtet i 2015. Ei av sakene er å sette ned eit utvalet som skal utforme stillingsannonsen for ny administrerande direktør i føretaket. Styreleiar Stein Kinserdal blir truleg leiar av dette utvalet. Styret skal også ta stilling til dei store innsparingskrava som føretaket må gjennom dei komade åra.