Forslag til store skatteendringer

Skatteutvalget presenterer sine anbefalinger til Finansdepartementet. Leder av utvalget, Hans Henrik Scheel, overrekker utredningen "NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi" til finansminister Siv Jensen.