Forslag om cruiseskip til Stranda

Kommunepolitikar i Stranda, Frank Sve, meiner det må byggast ei cruisekai i Stranda sentrum for å lette presset på Geirangerfjorden. Sve meiner cruiseskipa då kan legge til i Stranda medan turistane blir frakta vidare inn Geirangerfjorden i batteridrivne ferjer for å minske forureininga i området. Det har tidlegare blitt foreslått å bygge ei cruisekai i Stranda, men det møtte stor politisk motstand

Stranda sentrum
Foto: Trond Vestre / NRK