Skal forske på spesialundervisning i skolen

Femti tusen elever her i landet får spesialundervisning, og skolene bruker en tredel av pengene sine på det. Da er det viktig at ressursene blir brukt rett, sier prosjektleder Peder Haug ved Høgskolen i Volda.

Skoleklasse

Femti tusen elever får spesialundervisning i Norge. Nå skal det forskes på tilbudet. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Scanpix / SCANPIX

Veldig mange elever får spesialundervisning i skolen. Men kunnskap om hva denne spesialundervisningen handler om, og hva som er resultatet av den mangler.

Derfor skal det nå forskes på spesialundervisning.

Peder Haug

Prosjektleder Peder Haug ved Høgskolen i Volda.

Foto: Høgskulen i Volda

– Vi håper å få kunnskap som kan gjøre skolen til en bedre plass å være for alle, og spesielt for dem som får spesialundervisning, sier prosjektleder Peder Haug ved Høgskolen i Volda.

Skal forske på spesialundervisning

I oktober skal alle grunnskolene i Ålesund og Lillehammer med i forskningen om spesialundervisning i skolen. Det er til sammen 29 skoler.

Det er Norges forskningsråd som står bak prosjektet, og målet er å finne ut hvordan spesialundervisningen foregår, både på barne- og ungdomstrinnet.

All spesialundervisning i 6–7 og 9–10. klasse, skal observeres slik at en får dannet seg et bilde av hva de gjør i timene, og hvordan undervisningen foregår.

Hver elev skal følges en hel dag

Hver elev som har spesialundervisning skal følges en hel skoledag og det krever at både skolen og de foresatte er positive til opplegget.

– Hvis foreldrene sier nei, så har ikke vi lov til å observere barn. I tillegg må skolene gi oss lov. Men så langt er erfaringene våre veldig positive. Vi blir mottatt på en god måte, og vi får all hjelp og støtte vi trenger for å kunne gjennomføre dette, sier Haug.