Forsker på endring i kystlandskapet

Møreforsking skal forske på endringene i kystlandskapet på grunn av klima og bruksendringer. Prosjektet er et samarbeid med universitet i Bergen. Gjennom de siste åra har det vært både ukontrollerte lyngbranner og massedød av røsslyng. Forskingsprosjektet skal vare i 4 år, og vil ta for seg hvordan endringen truer natur og samfunnsverdier