Normal

Forsker frykter en negativ kommunereform

Forsker frykter at kommunereforma fører med seg mye pisk og lite gullrøtter, og tror kommunene trenger mer tid for å bestemme seg.

Geir Vinsand

FORSKER: Forsker Geir Vinsand i analyseselskapet NIVI tror kommunene trenger enda mer tid for å få til en god reform.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Han er en av landets fremste eksperter på kommunal organisering, og har flere ganger uttalt seg om vegvalgene i kommunereforma. Nå sier Geir Vinsand at han er redd for at reforma blir svært negativ.

Denne uka deltar han på en workshop der de fem kommunene på ytre søre Sunnmøre diskuterer kommunesammenslåing. Han mener nå at den nasjonale politikken har blitt utydelig.

– Jeg mener det er gjort feil i Stortinget i forbindelse med reforma, og jeg mener også at regjeringa har bidratt til å komplisere reforma, sier han.

Kritisk

De viktigste innvendingene han har mot prosessen er at kommunene ikke har fått interessante nye oppgaver.

– At Stortinget går til det skritt i 2015 og sier at hovedbegrunnelsen for landets fylkeskommuner skal være samfunnsutvikling. Jeg kan ikke forstå at de oppgavene ikke skal ligge i de nye kommunene våre, sier Vinsand.

Vi får ikke et balansert nytt kommunesystem, men spredte funksjoner her og der.

Geir Vinsand, NIVI analyse

– Begynner du å bli litt pessimistisk?

– Ja, i den forstand at Stortinget har sett for seg at vi skal ha en nasjonal kommuneinndelingsreform. Det får vi ikke med kommunene som forhandlingsledere. Vi får ikke et balansert nytt kommunesystem, men spredte funksjoner her og der.

Vinsand mener at det er behov for å bruke mer tid på reforma enn planlagt. Det er 50 år siden forrige kommunereform, og kommunene har siden den gang fått større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang.

Må bestemme seg til våren

Politikere i Vanylven

Politikerne i Vanylven diskuterer kommunesammenslåing under et møte på Sæbø torsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015 følges opp med kongelige resolusjoner. For de andre kommunene legges det opp til at de fatter vedtak innen sommeren 2016, og regjeringa planlegger å fremme en samla proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017.

– Kommunene har respekt for Stortinget, og de har myndighet til å formulere og gjøre kort prosess. Men hvis de ønsker at kommunene skal være forhandlingsledere så trenger de mer tid, sier forskeren og legger til at kommunene trenger flere positive utviklingsmidler.

– Med negative prosesser kan vi ende opp med et verre kommunekart enn det vi hadde før vi begynte.