Forskarar kritiske til Møreaksen

To forskarar ved Møreforsking meiner Møreaksen er i ferd med å bli for dyr i forhold til dei virkningane som det er rimeleg å forvente. I eit leserinnlegg i Romsdals Budstikke skriver Svein Bråthen og Eivind Tveter at kostnadane synest å ha løpt frå prosjektet. Dei to stiller eit stort spørsmåltegn ved den samfunnsøkonomiske nytten på grunn av det dei meiner er svært høge investeringskostnadar og eit svært optimistisk trafikkgrunnlag.

Møreaksen
Foto: Møreaksen/illustrasjon