Forsinkelser i samband

Det må påregnes noe forsinkelse i sambandet Volda-Lauvstad på grunn av ambulanseoppdrag, melder Norled. Forsinkelsen blir gradvis tatt inn.