NRK Meny

Forsinkelser i ferjerute

Det er fremdeles forsinkelser på ferjesambandet Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya. Norled opplyser at det er ca én time forsinkelse, og at de regner med å være i rute fra Kvamsøya klokka 22.00.