NRK Meny

Forsiktig optimisme i den maritime næringa

Det var ei noko avdempa stemning då alt frå reiarar til forskarar innan maritim næring møttest i Ålesund i dag.

Ålesundkonferansen

Den tradisjonsrike Ålesundskonferansen samla i år berre rundt 100 deltagarar. Det ei halvering på to år og eit tydeleg teikn på den alvorlege situasjonen i næringa.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Den tradisjonsrike Ålesundskonferansen samla i år berre rundt 100 deltakarar. Ei halvering i deltakartalet på to år er eit tydeleg teikn på dei utfordrande tidene bransjen er i.

– Dette er den tøffaste krisa vi har hatt i offshorenæringa nokon gong. Det blir knallhardt dei neste åra, men vi har trua på at vi er best på å drive båt, og at vi også kjem til å kome oss gjennom denne krisa, det seier Njål Sævik, administrerande direktør i Havila Shipping.

Krise i offshorenæringa

Reiarlaget med base i Fosnavågen på Sunnmøre er eit av mange shippingselskap som er i djup økonomisk krise, mykje på grunn av låg oljepris.

Njål Sævik

Njål Sævik trur det blir knallhardt i dei komande åra.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK
Eli Vassenden

Eli Vassenden trur det er lys i enden av tunnelen.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

I dag fortalde han dei som var samla i Ålesund korleis Havila og andre skal kome seg ut av krisa.

– Det er viktig å ha fokus på kostnadar. Vi som alle andre starta med å prøve og finne løysingar med våre bankar og lånegivarar. I tillegg må ein drive så godt ein kan og prøve å få tak i dei få jobbane som er der ute, seier Sævik.

Eli Vassenden i shippingselskapet Grieg Group i Bergen trur det er lys i enden av tunnelen.

– Utfordringa er at vi ikkje veit når det kjem og kor stor oppgangen blir når den først kjem, seier ho.

Vassenden trur det viktigaste er å vareta det ein allereie er god på.

– Vi må vere i stand til å endre og tilpasse oss. Det er lett å seie, men mykje vanskelegare å gjere noko med, seier ho.

Trur oljeprisen vil stige

Trass i utfordrande tider trur Rederiforbundet likevel at oljeprisen vil stige igjen. Det som er usikkert er når.

– Oljeprisen vil auke og etterspurnaden etter dei tenestene som den maritime bransjen kan tilby vil også auke. Men vi må vere førebudd på at det kjem til å vere fleire tøffe år. Vi må kanskje vente heilt til 2019–2020 før aktiviteten tek seg opp, seier viseadministrerande direktør i forbundet Harald Solberg.

Harald Solberg

Harald Solberg i Rederiforbundet trur oljeprisen vil stige. Spørsmålet er berre når det skjer.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

Han er trygg på at vi på ein eller anna måte kjem til å leve av havet også i framtida.

– 70 % av kloden vår består av hav, og 90 % av havet er framleis ikkje utforska. Det betyr at det ligg store moglegheiter for auka matproduksjon, ny fornybar energi og utvinning av mineral. I tillegg har vi eit stort transportbehov i framtida som også kjem til å skje på havet, seier Solberg.

– Samla sett vil havet vere viktig for norsk økonomi i mange tiår framover. Utfordringa er å bygge bru til framtidsmoglegheitene i den tøffe perioden som vi no er i, held han fram.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.