Forseinkingar i ferjerute

På ferjesambandet mellom Edøya og Sandvika må reisande rekne med nokre forseinkingar på grunn av tekniske problem. Det opplyser Fjord1.