Forseinkingar ferje

Reisande i ferjesambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya kan rekne med forseinkingar i ruta utover dagen. Grunnen er stor trafikk, melder ferjereiarlaget Norled.