Forseinking i Sandøy-ferje

Det er rundt 20 minutt forseinking på ferjasambandet Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona, melder Torghatten. Dei ventar å ha teke igjen forseinkingane til 09.35.