Sjømannsforbundet: Fornærmelse at vi skal ha påvirka rapporten

Sjømannsforbundet avviser at de har påvirket rapporten fra Transportøkonomisk institutt om at ferjefri E39 er ulønnsom, og kaller det en fornærmelse.

Jacqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund

- Vi har ikke påvirket rapporten, saier forbundsleder Jacqueline Smith i Sjømannsforbundet.

Foto: Kai Jacobsen

Forbundsleder Jacqueline Smith erkjenner skepsis til et ferjefritt Vestland og at de tenker på arbeidsplassene til sjøfolka.

– Men at Sjømannsforbundet skal ha påvirka rapporten, er en fornærmelse mot Transportøkonomisk institutt og forsker Harald Minken som har laget rapporten, sier forbundslederen.

Kritikk mot rapporten

Flere har kritisert rapporten i dag etter at den slaktet et ferjefritt E39 som samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og konkluderer med at prosjekta kommer altfor tidlig og ikke har trafikkgrunnlag.

Kritikken går blant anna på at rapporten har forutsetninger og konklusjoner som nærmest er bestilt av Sjømannsforbundet.

Blant andre Vestlandsrådet er kritisk og mener Norsk Sjømannsforbund, gjennom rapporten om ferjefri E39, har fått det de ville.

Glemmer mernytten

Høyres ferske stortingsrepresentant, Helge Orten, sier oppdragsgiveren Sjømannsforbundet har fått det de har beskrevet.

– Den store svakheten i rapporten er at den ikke tar hensyn til mernytten og verdiskapinga som faktisk ligger i dette prosjektet, sier Orten.

Men på hjemmesida si i dag kommenterer Sjømannsforbundet med sitt gamle slagord fra 20 år tilbake «Sjøfolk sier nei til bru og tunnel når ferje er bedre».
Det var slagordet den gangen Norsk Sjømannsforbund sammen med Maskinistforbundet og Sjøoffisersforbundet startet opp arbeidet med ferjealternativet. Nå har Transportøkonomisk Institutt bekreftet at arbeidet fremdeles er aktuelt, skriver forbundet på hjemmesida og fortsetter:

«Konklusjonen i Transportøkonomisk Institutts rapport kom ikke overraskende på Norsk Sjømannsforbund. Forbundets medlemmer står daglig og ser på utslitte vegstumper som munner ut i ferjeleier og arbeider under et stadig press for å spare noen tusenlapper her og der på ferjetilbudet. Likevel har stadig flere opplevd at så fort ordene «bru», «tunnel» eller «ferjeavløsning» har dukket opp, har det offentlige råd til å dra opp milliarder.»

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Rolf Grovens maleri fra 1995

Maleren Rolf Groven kommenterte alt i 1995 kampen mellom bru og ferje. Bildet eies av Sjømannsforbundet,

Treretters med vin

Sjømannsforbundet minner om fjernsynsreportasjen for rundt 20 år siden, der man illustrerte hvor mye bedre ferje en kunne få for de samme milliardene som var planlagt til bru på en gitt ferjestrekning.

Dersom de investerte pengene i stedet hadde vært brukt på ferje, ville ferja kunne gått i døgnkontinuerlig skytteltrafikk, uten ventetid i hver ende, og fraktet mennesker og kjøretøy gratis. Det ville likevel vært så mye penger til overs per passasjer at det hadde vært nok til å servert hver eneste passasjer en treretters restaurantmiddag med vin.

Det var i forbindelse med debatten som den gang dukket opp at Rolf Groven i 1995 malte verket «Bruer og ferge i Hardanger».