Forlatt skip i Ålesund

Skipet har ligget forlatt i Ålesund i to og et halvt år. Ingen vil ta ansvar for skipet.

Forlatt fiskebåt - Kasablanka
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Fisket ulovlig

Kasablanka, som er registrert på Færøyene, ble tatt i arrest og ført til kai i Ålesund i juli 2007. Skipet hadde fisket ulovlig. Men da arresten ble opphevet meldte ikke rederiet noen interesse i skipet.

Birger Flem

Havnefogd i Ålesund, Birger Flem

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

- Den eneste muligheten vi har til å gjøre noe med dette, er å få gjennomført et tvangssalg. Det nytter ikke lenger å be rederiet komme og hente båten sin. De ha hatt god tid og mange andledninger til å få gjennomført det. Rederiet har nok avskrevet sine interesser i fartøyet, sier havnefogd Birger Flem.

Les også:

Vil ha penger for forlatte skip

Pirattråler kan bli spiker

Arbeidskrevende

Havnevesenet må inspisere skipet to ganger i uka. Dette gjør de for å sikre at den ikke tar inn vann.

- Den største bekymringen vi har er at skipet skal ta inn vann. Da får vi et enda større problem enn det vi har i dag, sier Flem.

Urettferdig

Havnefogden i Ålesund mener at det er urettferdig at de må ta hele ansvaret for et forlatt skip. Han sammenligner det som har skjedd med at noen har tatt seg til rette på andres eiendom uten å betale for seg.

- Tenk om politiet kom og sa at de vil låne garasja di fordi de vil plassere en stjålet bil eller tjuvgods der, uten at de vil betale for det. De sier til og med at det er du som skal ha ansvaret for det som blir lagret der. Jeg mener vår sak kan sammenlignes med en slik situasjon, sier Birger Flem.

Berging, bragder og forlis

Einaste utan slepebåt

Krever lovendring

Havnevesenet mener det nå er behov for en lovendring som kan løse situasjonen. En lovendring kan åpne for at herreløse båter kan tvangsselges.

- Loven burde ha vært så klar at havnemyndighetene kunne gå rett til domstolene for å kreve tvangssalg når et skip blir forlatt på denne måten, sier havnefogd i Ålesund Birger Flem til NRK Møre og Romsdal.