Foringsforbud for elg og hjort

Mattilsynet har innført forbud mot å legge ut fôr, samt å henge opp saltstein til elg og hjort her i fylket.

Dette er bare i innegjerda områder, skriver Trollheimsporten.no.

Forbudet er innført for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Chronic Wasting Disease hos hjortevilt. Det er påvist tre tilfelle av sjukdomen her i landet i løpet av juni.