Forflytter to politibåter

Møre og Romsdal politidistrikt kommer til å forflytte to politibåter slik at de også kan dukke opp på vannet rundt om i hele politidistriktet i sommer. I en pressemelding skriver politiet at antallet fritidsbåter i Norge er forventet å passere 1 million. Politiet ønsker å forebygge alvorlige ulykker med fritidsbåter og har hovedfokus på promille, fartsovertredelser, uaktsom kjøring og lanterneføring. – I sommer samarbeider vi spesielt med Kystvakta v/KV Njord og Statens Naturoppsyn. Politi vil ved enkelte sammenhenger være om bord i deres fartøyer og sammen gjøre kontroll av fritidsbåter og ferdsel, sier leder i politiets sjøtjeneste i Møre og Romsdal Leif Bergem-Ohr.

Politiets sjøtjeneste 2020 i Møre og Romsdal politidistrikt
Foto: Politiets sjøtjeneste / Møre og Romsdal politidistrikt