Foreslår gransking av økonomi

Høgre-representant Edvard Devold ber torsdag kveld bystyret om å vedta eit forslag om å granske økonomien i VAR-verksemda i Ålesund kommune. Ei slik gransking skal betre kontrollen, og utvalet kan vurdere å leige inn ekstern hjelp. Forslaget kjem opp på bakgrunn av Bingsa-saka.