Føreset betre vegar

Direktør Sindre Mjelva ved Union hotell seier det er avgjørende å få rassikra og utbetra fylkesveg 63 for å møte den sterke veksten av turistar som er venta til Geiranger. I går fekk han drahjelp frå direktøren i Fjord Norge som meiner auka masseturisme vil skade omdømme til turistmagneten. Heilårsturisme vil løyse dette problemet, men det føreset langt betre veger til Geiranger.

Direktør Sindre Mjelva ved Union Hotell
Foto: Trond Vestre / NRK