Foreldrene får høre hans forklaring

Anja Weløy Aarseths (21) foreldre kan få høre drapsmannens forklaring i retten i Ålesund neste uke. I tingretten nektet han å si noe. Nå vil han snakke, sier forsvarer Per Herman Thori-Aamot.

Aksla-rettssaken: Per Herman Thori-Aamot

Drapsmannen vil forklare seg, sier forvarer Per Herman Thori-Aamot

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Sammen med sin bistandsadvokat Einar Råen, vil foreldrene til studenten som ble voldtatt og drept på fjellet Aksla i Ålesund i august i fjor, være til stede når ankesaken kommer opp i Frostating lagmannsrett, slik de var i tingretten.

Einar Råen

Bistandsadvokat Einar Råen vil være til stede sammen med foreldrene til Anja Weløy Aarseth.

Foto: Larsen, Haakon Mosvold / NTB scanpix

I løpet av uken Aksla-saken pågikk i Ålesund i februar i år, ble 24-åringen gjentatte ganger bedt om å forklare seg, men forholdt seg taus.

Han har sagt at han vil snakke når ankesaken starter onsdag 17. september, melder NTB.

Ikke forvaring

I mars i år ble 24-åringen dømt til lovens strengeste straff – 21 års forvaring med en minstetid på ti år.

Forsvarer Per Herman Thori-Aamot, sier utgangspunktet er at drapsmannen nå vil forklare seg. Dommen ble anket fordi forsvareren mener at vilkårene for forvaring ikke er til stede og at fengselsstraff er det riktige.

24-åringen satt i varetekt fra begynnelsen av september i fjor og fram til han ble dømt. Når anken kommer opp i Frostating lagmannsrett neste uke har han vært i fengsel i noe over ett år.

Les også:

Drapsdømt i Aksla-saken anker

Vitner

I løpet av de to dagene som foreløpig er satt av til saken, vil flere vitner forklare seg, men ikke på langt nær så mange som under tingrettsbehandlingen.

Aksla Anja

Anja Weløy Aarseth ble drept på fjellet Aksla i Ålesund 31. august 2013.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Forsvaret fører fire vitner. 24-åringens mormor, hans psykolog i fengselet og en kvinnelig Nav-ansatt som hjalp ham med behandling. I tillegg skal søsteren vitne.

Aktoratet ved statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim fører de to sakkyndige fra tingretten, rettspsykiater og spesialist i psykiatri Michael Setsaas og hans kollega Terje Tørrissen. Disse to vil også følge ankesaken slik de gjorde i tingretten.

Førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo administrerer retten. Han har med seg lagmann Gunnar Greger Hagen og tidligere sorenskriver i Ørsta, Ingolv Joa, som er tilkalt som ekstraordinær lagdommer.

En utvidet meddomsrett med disse tre fagdommerne og ytterligere fire meddommere skal ta stilling til spørsmålet om straffeutmålingen og om 24-åringen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket

Les også:

– Har aldri opplevd eit liknande medietrykk

Personlighetsforstyrrelse

Michael Setsaas

- Vi endrer ikke konklusjon, sier spesialist i psykiatri, Michael Setsaas.

Foto: NRK

I tingretten konkluderte de rettssakkyndige med at den drapsdømte led av dyssosial personlighetsforstyrrelse med narsissistiske trekk, at det var stor fare for at han kan begå nye voldshandlinger og at han trenger langvarig behandling.

– Ikke noe av det som er fremkommet under hovedforhandlingene gjør at vi vil endre vår konklusjon, sa Setsaas.

Tørrissen fortalte om en samtale han hadde med 24-åringen i fengselet.

– Det er et særlig sikkerhetsnivå rundt ham. Hver gang vi kom inn på drapet, var terskelen hans lav. Det er veldig grunt vann. Han viser ingen anger og vil ha høy grad av risiko for å gjøre flere voldshandlinger. Vurderingene hans gjøres der og da, sa han.

Da dommen ble forkynt mandag 3. mars, tok den drapsdømte betenkningstid. Det han synlig reagerte på, var at han også ble dømt for et mislykket ran. Denne dommen er ikke en del av anken.

Dommen blir forkynt i fengslet, enten fredag 19. september eller uken etter.

Les flere nyheter på: www.nrk.no/mr