Foreldre frykter dårligere skolefritidsordning

Loven pålegger skolene å ha skolefritidsordning, men dårlig kommuneøkonomi i Ålesund setter tilbudet i fare. Foreldre og skoleledere frykter at tilbudet som barna kommer til å få neste år, blir svært dårlig.

Foreldre og skoleledere i Ålesund frykter at det tilbudet barna kommer til å få på SFO neste år kommer til å bli svært dårlig.

Forslaget til neste års budsjett i Ålesund kommune varsler innstramminger i skolefritidsordningen.

Alf Kato Brandal i FAU

Alf Kato Brandal i FAU, frykter et dårligere tilbud for barna.

Foto: Brede Røsjø / NRK

I fjor kalte foreldre og skoleledere forslaget til skolebudsjettet en krise. I år karakteriserer de det som enda verre.

– Hvis det blir slik som det er foreslått så ser jeg på det som en stor krise. Det vil helt sikkert gå utover sikkerheten og tilbudet til ungene, sier Alf Kato Brandal, representant i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Ålesund kommune sin økonomi har blitt gradvis dårligere og kommunen står nå framfor en stor snuoperasjon.

Les også: Rådmannen: – Det blir dyrare å bo i Ålesund

Dobbelt så mange barn

Tilbudet til skolefritidsordninga ved Blindheim barneskole i Ålesund står i fare. Forslaget til neste års budsjett i Ålesund kommune varsler innstramminger.

Rektor Kenneth G. Skårn

Rektor ved Blindheim barneskole, Kenneth G. Skårn, mener dagens situasjon er utfordrende.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Ved skolefritidsordningen (SFO) på Blindheim er det i dag en voksen per 12 barn, Budsjettforslaget betyr at hver voksen neste år kan få 25 barn å passe på, det vil si dobbelt så mange.

– Jeg ser at ungene flirer og de voksne er blide, men det vi får vite når vi snakker med SFO-lederen er at de springer beina av seg for å få det til å gå rundt, sier Alf Kato Brandal.

Situasjonen ved Blindheim skole er den samme som på andre skoler i Ålesund. Den dårlige kommuneøkonomien går spesielt ut over tilbudet på SFO som har fått færre ansatte.

Jarl Bjørn Hanken

Rådmann i Ålesund, Jarle Bjørn Hanken foreslår en rekke kutt.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Skolene er forplikta til å ha SFO, men det er opp til rektor å finne penger til driften.

– Jeg ser at det er veldig utfordrende for oss som er virksomhetsledere å både holde rammene og samtidig gi et trygt og godt tilbud til barna. Kollegaene mine på andre skoler har de samme bekymringen, sier rektor Kenneth G. Skårn ved Blindheim barneskole.

Må fordele midlene internt

Hos rådmannen i Ålesund får de ingen trøst.

– Det har blitt færre til å betjene ulike deler våre tjenester, og det kan også bli en utvikling videre, sier rådmann i Ålesund, Jarle Bjørn Hanken.

Ifølge rådmannen har budsjettforslaget samme ramme som i fjor, justert for prisstigning og lønnsøkning, og skolene selv må fordele midlene internt.

– Skolen må da prøve å se hva de kan få til innenfor rammene de har, sier Jarle Bjørn Hanken.