NRK Meny

For lite pengar til vegane

Fylkeskommunen skal dei komande åra bruke 485 millionar kroner kvart år for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane. Dette er 167 millionar mindre årleg enn det Vegdirektoratet meiner det kostar å oppretthalde standarden. – Forfallet held fram, fordi overføringane frå staten ikkje dekker behovet og det er eit stor dilemma, seier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

Meisalstranda vegarbeid
Foto: Gunnar Sandvik / NRK