Hopp til innhold

For lange ventetider

– Det er alt for lange ventetider i psykiatrien for barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal. Det sa administrerande direktør Heidi Nilsen under opinga av styremøtet i helseføretaket i dag.

Den gjennomsnittlege ventetida på dette feltet er på 82 dagar.

Helseføretaket slit med rekruttering av fagfolk og fleire stillingar står ledige.

– Det er færre som arbeider i barne- og ungdomspsykiatrien no enn det gjorde på same tid i fjor, sa Nilsen.

Helseføretaket satsar på at eit privat tilbod i Molde og Ålesund kan ta ned noko av køane.