NRK Meny
Normal

For dyre i drift, men lysning i sikte

Både eldreomsorg og grunnskole er drevet dyrere i Kristiansund enn i kommuner det er naturlig å sammenligne med.

Eldre kvinne på sykehjem

I pleie- og omsorg har det allerede vært en omstilling som har gitt resultater.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I går og i dag var og er det budsjettkonferanse for formannskapet. Der har det kommet fram at kommunen kunne spart 50 millioner kroner i året. Men da måtte driften legges om. Rådmannen mener likevel at kommunen er på rett vei.

– Tallene er fra 2015, og vi har sett en bedring. Vi tok en omstilling i pleie- og omsorg i fjor, vi har nye barnehager på gang og eventuelt en ny skolestruktur. Disse endringene kommer til å føre til både mer effektive og bedre tjenester, sier Arne Ingebrigtsen.

Han mener at den omstillingen kommunen er i, gjør at mye er spart inn i løpet av de nærmeste årene.

Mer å rutte med

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund

Rådmann Arne Ingebrigtsen trur kommunen snart kan slippe å gå veien om fylkesmannen når det skal brukes penger.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I sum mener rådmannen at økonomien i Kristiansund snart kan være friskmeldt. Prognoser viser at det kan bli overskudd på vel 33 millioner kroner.

– Vi er ikke helt i mål, og må som sagt fortsatt ha fokus på driften. Vi er også avhengige av at pensjon og skatteinngang slår vår vei, sier Ingebrigtsen.

Kristiansund er en av de kommunene som mest har fått oppleve nedgangen i oljenæringen. Oppsigelser har derfor de siste par årene ført til fraflytting og nedgang i befolkningstall. Likevel har skatteinngangen økt, og det er noe av årsaken til at det kan gå mot overskudd.

– Skatteinngangen er litt overraskende, og vi har ingen fasit på hvorfor. Økonomiseksjonen sitter og prøver å finne ut av hvordan dette henger sammen. Men det gjør at kommunen er på vei ut av Robek-lista og kan ha råderett over egen økonomi.