NRK Meny
Normal

Høyrepolitikere følte seg presset

Flere i Ålesund Høyre forteller at de valgte å ikke møte på torsdagens bystyremøte, fordi de følte seg presset til å stemme for et forslag de ikke ville støtte. Gruppelederen avviser at noen skal ha blitt truet med eksklusjon.

Ålesund bystyre bypakke

Bystyret i Ålesund er samlet for å stemme over bypakken torsdag kveld. Men det er ikke alle som er tilstede.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

NRK har vært i kontakt med flere i Høyres bystyregruppe som sier de har opplevd sterkt press i forkant av bypakkesaken i Ålesund torsdag.

Benekter kjennskap

Monica Molvær

Høyre sin gruppeleder, Monica Molvær, benekter kjennskap til at noen av høyres representanter skal ha blitt truet med eksklusjon.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Høyres gruppeleder Monica Molvær bekrefter at de har flere representanter fra partiet som ikke er tilstede på kveldens bystyremøte.

På spørsmål fra NRK om hun kjenner til at noen av høyrepolitikerne har blitt truet til å ikke møte på grunn av deres motvillighet til å stemme for bypakkeforslaget, benekter hun ethvert kjennskap til denne påstanden.

– Jeg er gruppeleder for Høyre, og kjenner ikke til at noen har blitt truet med eksklusjon, sier Molvær.

Sterkt press


Flere av representantene i Høyre har blitt utsatt for sterkt press fra sine bydeler, og har ytret ønske om å stemme på andre løsninger for plassering av bomstasjoner.

Det er først og fremst bomstasjonene på Aspøya og Ellingsøytunnellen som har skapt uro i partiet.

To representanter fra Ellingsøy meldte forfall til dagens bystyremøte. De er under sterkt press fra sine bydeler til å stemme mot bomstasjon i Ellingsøytunnellen.

– Overhodet ikke enig

Høyrepolitiker Roar Salen fra Ellingsøya var en av dem som meldte avbud til bystyremøtet. Han har i stedet valgt å dra i et møte med Folkeuniversitet angående et nytt jusstudium.

– Jeg velger heller å prioritere private ting, fremfor å sitte i en bystyresal og stemme for noe jeg overhodet ikke er enig i, sier han til NRK.

(Saken fortsetter under videoen)

Ålesund bystyre bypakke geir stenseth

Dette skal politikerne stemme over i kveld

I kveld skal bystyret i Ålesund stemme over bypakken, som er en løsning som skal gi infrastrukturen i kommunen et løft.

Her er en liste over noen av prosjektene politikerne i Ålesund ønsker å gjennomføre:

 • Ny Brosundbro med gater og gangveg under.
 • Ny kollektivterminal og gateterminal i Keiser Wilhelmsgate.
 • Bygging av Brosundtunnel.
 • På strekningen Moa-Bysentrum kan det komme fire felt.
 • Gang-, sykkel- og miljøtiltak på strekningene Moa-Lerstad og Lerstad-Ålesund.

Trenger milliarder

Ålesund bystyre demonstranter

Flere demonstranter hadde møtt opp for å vise sin misnøye mot forslaget om å bygge bomstasjoner i kommunen.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

For å kunne gjennomføre disse tiltakene, trenger kommunen mellom fire og fem milliarder kroner.

60 prosent av denne regningen skal etter planen finansieres med bompenger, mens resten skal gå gjennom offentlig finansiering.

Perioden for bompengeinnkreving skal foregå mellom 2016 og 2032, og
stasjonene kan etter sigende bli plassert på følgende punkter i Ålesund:

 • Hellebroa i Ålesund sentrum
 • Nørvasundet
 • I Ellingsøytunnelen
 • Blindheimstunnelen
 • Blindheimsbreivika
 • Borgundvegen
 • Lerstadtunnelen
 • Lerstadvegen
 • Fv 656 ved kommunegrensen til Skodje
 • Taftesundbroen
 • Brusdalsvegen
 • Gamle Brusdalsvegen

Kommunen opplyser på sine hjemmesider at taksten for bompassering er fastsatt til kr 20/60 hele døgnet, for henholdsvis bil og stor bil (større enn 6 meter).

Innfartsveg Ålesund

Slik kan veien fra Lerstad til Ålesund se ut, med firefelts vei der innfartsveien ligger i dag.

Bypakken i Ålesund

Slik ser rådmannen sitt seneste forslag ut, med bomstasjoner både ved Steinvågsbrua mellom Hessa og Aspøya, i Ellingsøytunnelen, i Vegsundet og på Lerstad. Og så noen innfartsårer fra øst kan få bomstasjon.

Foto: Ålesund kommune