Folkemøte om ny kraftline

Tysdag 26.januar skal det være folkemøte på Hellesylt i Stranda om ei ny kraftleidning mellom Stranda og Hornindal i Sogn og Fjordane. Det er Noregs Vassdrags- og Energidirektroatet som arrangerer møtet. NVE har òg fått søknader om løyve til å byggje fire småkraftverk i Stranda.
På møtet vil søkarane presentere planane for desse.