Rundt 500 menneske samla seg til massiv aksjon mot bomforslaget i Ellingsøytunnelen. Innbyggjarane står på sitt, og meiner at forslaget er urettferdig.

Folkeaksjon mot bom på Ellingsøy

Rundt 500 menneske samla seg til massiv aksjon mot bomforslaget i Ellingsøytunnelen. Innbyggjarane står på sitt, og meiner at forslaget er urettferdig.