Fulle parkeringsplasser gjør at folk stjeler handikap-plassene

Økt flytrafikk og økt biltrafikk til Ålesund lufthavn Vigra, gjør at det fort blir trangt på parkeringsplassen. Ifølge Norges Handikapforbund fører mangelen på parkeringsplasser til at folk stjeler handikap-plassene.

Fullt på parkeringsplassen på Vigra

Fulle parkeringsplasser fører til at folk stjeler handikap-plassene.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

På parkeringsplassen på Vigra, er det flere som sliter med å finne seg en plass.

Alle NRK snakket med på Ålesund lufthavn Vigra forteller at det stort sett er vanskelig å finne parkeringsplass på flyplassen. En av dem som merker dette godt er Leif Elde. Han er styremedlem i Norges Handikapforbund Nord Vest.

Han opplever at folk stjeler parkeringsplassene som er beregnet for personer som er bevegseshemmet.

– Det har vært en enorm økning av biltrafikk til Vigra etter at det ble slutt med bompenger gjennom tunnelene. Der er så mye biler, og da er det veldig lett at de som ikke skal bruke handikap-parkeringene låner de, og da kommer ikke vi oss inn i bygget, sier Elde.

Leif Elde

Leif Elde og andre bevegelseshemmede er avhengig av handikapplassene.

Foto: Privat

Får ikke parkert

Problemet er størst på korttidsparkeringene.

– Vi blir kjørende rundt og vente og vente for vi kan ikke bruke andre plasser. Der kommer vi oss ikke ut av bilen, forteller Elde.

Driftssjef ved flyplassen, Bent Helge Sjursen, forteller at de ofte opplever at det er fullt på korttidsparkeringen. Men han mener det ellers stort sett er god dekning av parkeringsplasser. Men det Sjursen ser på som et større problem er at folk velger å bruke korttidsparkeringplassene fremfor de andre.

– Mange velger å parkere på korttidsplassene stedenfor å kjøre inn på bomanlegget der det er større plass, sier Sjursen.

Bernt Helge Sjursen

Driftssjef ved Ålesund lufthavn Vigra, Bent Helge Sjursen.

Foto: Remi A. Sagen / NRK

Flybussene kommer for sent frem

En bedre flybusstjeneste hadde bedret situasjonen ved flyplassen, tror leder for bakkemannskapet for SAS, Anders Kjønås. Tre ganger i døgnet kommer flybussene for sent til Vigra i forhold til avgangstidene.

– Det oppleves for passasjeren som stress å komme så kort tid før avgang til flyplassen, sier Kjønås.

Anders Kjønås

Anders Kjønås, leder for SAS sitt bakkemannskap.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Han forteller at flere passasjerer han har pratet med opplever det som utrygt å ta flybussen, og vil vurdere å ta bilen neste gang.

Bakkemannskapet på Vigra har henvendt seg til fylkeskommunen for å få et bedre transporttilbud. Leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne, sier det nå vil skje endringer.

Fra i dag av vil den ene bussavgangen bli endret. Og siden vil det bli endringer også i de andre avgangstidene. Vatne sier at et av problemene med å få til et godt busstilbud er at flyavgangstidene ofte endrer seg.

Oddbjørn Vatne

Leder av samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Oddbjørn Vatne.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Det varierer såpass mye at å følge og endre på dette hver gang det går ikke, sier Vatne.

Nå vil det bli satt opp flere busser og så må passasjerene ta den bussen som passer best. Med flere avganger tror Vatne flere vil la bilen stå når de skal ut og reise.

– Vi satser på at dette tilbudet på sikt vil bli skikkelig godt, sier Vatne.