Folk frykter alvorlige trafikkulykker etter stengning av bro

Folk på Åndalsnes i Rauma er bekymret for at det skal skje alvorlige trafikkulykker etter at Rauma bru på E136 ble stengt i går ettermiddag.

Trafikk Rauma

Trafikken forbi campingplassen har økt etter stemninga av E136.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Stenginga av broen har ført til at bilistene må kjøre omveger de ikke er vant til for å komme dit de skal. Det kan skape farlige situasjoner for de myke trafikantene.

Bekymret for barna

Siv Lisbeth Krogset

Siv Lisbeth Krogset er bekymret for barna.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Jeg skal nok klare å se meg for når jeg skal passere vegen. Men jeg er mer bekymret for de små barna som kommer syklende fra skolen eller skal på trening, sier Siv Lisbeth Krogset som er ute og går tur med hunden sin.

I første omgang var det tungtrafikken som ble hardest rammet da Rauma bru på E136 ble stengt. Vogntog og busser måtte ta lange og tidkrevende omveger for å komme frem. Andre løsninger ble først avvist fordi belastninga ble vurdert som for stor.

– Jeg synes dette er skummelt

Tirsdag ettermiddag ble det bestemt at busser og vogntog likevel får kjøre i kolonne over Sogge bru. Men det betyr også at tungtrafikken passerer gjennom en campingplass som ikke har beregnet tungtrafikk i nabolaget.

Inger Setnes

Eieren av Åndalsnes camping, Inger Setnes, misliker trafikken som passerer campingplassen.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– De kjører ikke i 30 km/t slik som det er skiltet, og når vi har gjester så er det mye barn som krysser vegen for å kjøpe is. Vi har bobiler som kjører mye inn og ut, det er uoversiktelig, folk kjører for fort, og det er for mye trafikk. Så jeg synes dette er skummelt, sier eieren av Åndalsnes camping, Inger Setnes.

Sogge bru

Tungtrafikken må kjøre Sogge bru etter stengninga på E136.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Det vakte sterke reaksjoner da det ble kjent at Rauma bru måtte stenge. En av pilarene på broen ble undergravd av vann, og det skapte usikkerhet om broens bæreevne.

– Vi har stor respekt for reaksjonene

Det var etter et møte med kommuneledelsen og næringslivet tirsdag ettermiddag at det ble bestemt å åpne for omkjøring via Sogge bru.

Ole Jan Tønnesen

Ole Jan Tønnesen er avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens Vegvesen forstår reaksjonene som har kommet fra kommunen, turistnæringa, transportnæringa og folk flest.

– Jeg har veldig stor respekt for de ulempene som folk i kommunen føler. Men dette er den beste minimumsløsninga vi kan komme med, og når ordføreren har sagt at dette er ok, så gjør vi det, sier Ole Jan Tønnesen.

– Vi har gjort en del tiltak. Vi satt inn følgebil og fartsgrensa er satt ned og vi har gjort en risikovurdering, sier Tønnesen.

Konsekvenser

Men ordføreren i Rauma er bekymret over situasjonen som stengninga av Rauma bru har skapt.

– Det får store konsekvenser for oss som kommune dersom dette drar ut i tid. Det er viktige områder innenfor næringslivet som handel og turisme som blir rammet, sier ordfører Lars Olav Hustad (H).