Følg valsendinga

Vi held deg oppdatert på valresultata gjennom kvelden. Sjå valsendinga frå Møre og Romsdal direkte frå klokka 18.00.

Vi følgjer valet i Møre og Romsdal med resultat, reaksjonar og kommentarar frå rundt om i fylket.