Føler seg utestengd

– Mange eldre blir stengd ute frå samfunnet fordi dei ikkje heng med på den digitale utviklinga, seier leiar i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, på årsmøtet til Møre og Romsdal pensjonistforbund i Molde. Staten må betale meir av rekninga for at eldre skal få opplæring slik at dei får kunnskap om digitale verktøy. Pensjonistforbundet etterlyser blant anna betre moglegheit til opplæring i digitale verktøy.

Jan Davidsen leder Pensjonistfobundet
Foto: Hedvig Bjørgum / NRK