Føler seg satt i et dårlig lys

Ansatte ved føde- og barselavdelinga ved Molde sjukehus kjenner seg ikke igjen i flere av uttalelsene som har kommet i fødesaken. I et brev til styret i Helse Møre og Romsdal skriver de ansatte at de føler seg satt i et dårlig lys, og frykter at gravide kan bli unødig bekymret over en del av påstandene. De mener at noen av påstandene som har blitt fremmet, er direkte feil.

Flere nyheter fra Møre og Romsdal