Hopp til innhold

Føler seg overkjørt

Ansatte ved Knausensenteret i Molde mener direktøren i Helse Møre og Romsdal holdt tilbake viktig informasjon for styret under omleggingen av psykiatritilbudet for barn og unge.

Video Føler seg overkjørde

Føler seg overkjørt

Sist uke vedtok styret i Helse Møre og Romsdal å legge ned fire psykiatriske sengeplasser for barn og unge ved Knausensenteret i Molde og flytte plassene til sykehuset i Ålesund.

Omleggingen skjedde i forbindelse med at Helse Møre og Romsdal må spare 40 millioner kroner i løpet av neste år.

Er faglig uenig

Morten Hjelle

Morten Hjelle mener argumentene for å opprettholde begge enhetene ble systematisk avvist.

Foto: Omar Sæjnes / NRK

Overlege og psykiater for barn og unge, Morten Hjelle, satt i gruppen som skulle utrede alternativer for et psykiatritilbud for barn og unge i Molde og Ålesund.

– Jeg har respekt for at det er fattet et vedtak, men jeg er faglig uenig, sier Hjelle.

– Systematisk avvist

Hjelle mener hans argument for å opprettholde begge enhetene ble systematisk avvist.

– Det var vanskelig. Det var liten vilje til å ta inn konkret forslag, også for tall og økonomi, sier Hjelle som opplevde arbeidet som en styrt prosess der administrasjonen allerede hadde bestemt seg for utfallet.

– Det kan jo kanskje tolkes dit hen at man ønsket å høre det man ville høre, sier Hjelle.

– Vedtak gjort på et sviktende grunnlag

Torbjørn Nilsen

Torbjørn Nilsen mener at vedtaket er gjort på sviktende grunnlag.

Foto: Omar Sæjnes / NRK

Også Torbjørn Nilsen, tillitsvalgt i Norsk psykologiforening ved Knausensenteret, sitter igjen med en klar oppfatning av at en opprettholdelse av begge enheter ikke lå i direktørens planer.

– Man kunne ha sett på justering av drift. Det fantes konkrete forslag fra enheten i Molde om å justere driften slik det var mulig å opprettholde begge enhetene, sier Nilsen som opplevde at forslaget ikke vekket interesse.

– Jeg vil si at styret har gjort et vedtak på et sviktende grunnlag, sier Nilsen.

Mener vedtaket er faglig forsvarlig

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Foto: Omar Sejnæs / NRK

Direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, sier på sin side at dette ikke stemmer.

– Vi klarer ikke å gjøre de ideelle valgene når de økonomiske utfordringene er så store som de vi står overfor neste år. Jeg føler meg trygg på at veivalgene gjort av styret er medisinskfaglig forsvarlige, sier Eidsvik.

– Prossen ikke styrt

Eidsvik kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av en styrt prosess.

– Det for dem som sier det stå for. Jeg har ikke fått slike kommentarer fra de tillitsvalgte, sier Eidsvik som slår fast av vedtaket vil bestå.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL