Flytter til Ålesund sentrum


Både den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og NAV blir leietakere i Kremmergården i Ålesund når kjøpesenteret blir bygd ut. De to leietakerne med til sammen 150 arbeidstakere, er en forutsetning for å kunne realisere utvidelsen av bygget i sentrum av Ålesund. Nybygget skal stå ferdig i 2019.

Kremmergaarden i Ålesund
Foto: Illustrasjon: Brosundet Eiendom