NRK Meny
Normal

Flytter ikke ansvaret for de videregående skolene

Regjeringspartiene, KrF og Venstre er blitt enige om hvilke oppgaver som kommunene og regionene skal ha. Storbykommuner som ønsker det, får ikke overført ansvaret for videregående opplæring slik regjeringen åpnet for i sitt forslag.

Klasserom

Ansvaret for videregående opplæring som fylkene har i dag, blir ikke endret.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Avtalen mellom de fire partiene blir presentert tirsdag. Gunn Berit Gjerde (V) som er fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal og medlem av sentralstyret i KS, mener dette styrker det regionale nivået.

– Det er en kraftig styrking av regionene med den avtalen som er inngått nå. Venstre og KrF har fått gjennomslag for at de videregående skolene fortsatt skal være i fylkene eller regionene slik de er i dag. Også når det gjelder kollektivtransport så blir den i vesentlig grad lagt til fylkene. Dessuten så skal alle oppgavene hos fylkesmannen som har med skjønn å gjøre, vurderes overført til fylkene, sier Gunn Berit Gjerde.

Kamp

Gunn Berit Gjerde

Fylkesvaraordfører og medlem av sentralstyret i KS, Gunn Berit Gjerde (V), mener regionene er blitt styrket gjennom avtalene mellom regjeringa, Venstre og KrF.

Foto: Trond Vestre / NRK

Kampen mellom de fire partiene har først og fremst stått om videregående opplæring. Regjeringen har åpnet for at de største bykommunene kan få overført ansvaret for de videregående skolene og for kollektivtransporten.

Men i avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre får ikke de største bykommunene muligheten til å overta ansvaret for de videregående skolene.

– Det er det satt en strek for i den avtalen som er inngått og som vil bli vedtatt i Stortinget. Forslaget fra regjeringen er faglig tilbakevist. Det må være 200.000 mennesker for å kunne gi et godt nok videregående tilbud, og vi har fått gjennomslag for at dette fortsatt skal ligge der det har gjort, nemlig på det regionale nivået, sier Gjerde.

Kollektivtransport

Derimot blir det åpnet for at de største bykommunene kan få overført ansvaret for kollektivtransporten. I tillegg blir ansvaret for tannhelse overført fra fylkene til kommunene.

– Når det gjelder kollektivtransporten så skjer det en liten oppmyking. Store bykommuner som ønsker det, kan få ansvaret for deler av kollektivtransporten. Men det må skje gjennom et samarbeid med det øvrige fylket for å sikre et helhetlig tilbud, sier Gunn Berit Gjerde.