Flyttar tilbodet til St.Olavs

Fagmiljøa i Helse Midt-Noreg er einige om at barn født før 26. svangerskapsuke skal sendast til St. Olavs hospital. Det skriv Helse Møre og Romsdal i ei pressemelding.