Flyplasser forbereder seg

Svineinfluensaen kan føre til at åpningstidene innskrenkes, sier lufthavnsjefer i Møre og Romsdal.

Flygeleder
Foto: Bjørnflaten / Scanpix

- Det håper vi virkelig at vi slipper. Nå har vi åpent fra nokså tidlig til sent på kveld. Det kan bli aktuelt å samle ressursene i en noe kortere periode, sier lufthavnsjefen på Kvernberget i Kristiansund, Ole Kristian Pettersen.

Offshore-trafikk

Pettersen håper å unngå reduserte åpningstider selv om svineinfluensa skulle føre til høyt sykefravær. Dette er blant annet fordi helikoptertrafikk til og fra Norskehavet går gjennom lufthavnen i Kristiansund.

- Dersom noen blir syk der ute vil det også bli behov for å frakte de hjem, så derfor ønsker vi å holde lufthavnen så åpen som mulig, sier Pettersen.

Ansatte utsatt

Fungerende lufthavnsjef på Ålesund Luftehavn Vigra Bernt Helge Sjursen sier at det også her kan bli aktuelt å innskrenke åpningstidene dersom svineinfluensaen rammer hardt.

- Vi prøver så langt som mulig ikke å la dette gå ut over åpningstidene, men i verste fall kan dette skje.

Sindre Ånonsen

Sindre Ånonsen

Foto: Avinor

Det er ikke bare passasjerene som har grunn til bekymring. For mellom 500 og 1000 passasjerer går hver dag gjennom sikkerhetskontrollen, og de ansatte er derfor svært utsatt for smitte. Ved flyreiser anses risikoen for å smittes av svineinfluensa som høyere enn vanlig, blant annet fordi luften i flyet resirkuleres.

Avinor jobber med tiltak som kan settes i verk dersom pandemien skulle ramme flyplassene hardt. Pressesjef i Avinor Sindre Ånonsen tror ikke situasjonen vil bli dramatisk.

- Om det nå skulle bli slik at 20-25 prosent av arbeidsstokken skulle bli sykemeldt så vil dette også ramme hele befolkningen og dermed også reiseaktiviteten.