NRK Meny
Normal

Flettefelt skal løse trafikkaos

Fra i dag av skal trafikken fra ferjekaia i Molde flettes inn på E 39 og forhåpentlig fjerne trafikkaos og et farlig vegkryss.

Nyt trafikkløsning Molde ferjekai

Med flettefelt ut fra Molde ferjekai er håpet at trafikken skal flyte bedre

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Utkjøringa fra Molde ferjekai har i årtider vært en problembarn med opphopning av biler og mange farlige trafikksituasjoner, når bilene fra ferjene skal videre på E 39. Fredag ble siste merkinga brent fast i asfalten som viser et nytt kryss og flettefelt for trafikken ut fra ferjekaia.

Ole Jan Tønnesen

Seksjonssjef Ole Jan Tønnesen håper tida med trafikkaos ut fra Molde ferjekai er over.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Vi har hatt problemer med at ferjekøa har stått igjen inne på ferja, sier seksjonssjef Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen. Det har bidradd til at ferja har stått igjen og liggetida har blitt for lang med forsinkelser. Derfor har det vært helt nødvendig å gå gjort disse trafikktiltaka for å få tømt ferja raskere.

Med flettefelt blir kapasiteten styrka inn i vegnettet fra ferjekaia. Dette har også vært et problem nede ved oppstillingsplassene på kaiområdet, der det har vært to avkjøringsfelt fra ferjelemmen men det har vært vanskelig å få bilistene til å bruke begge felta når de kjører i land. Nå er håpet at dette skal gli bedre.

Fjerde ferje neste år

Videre framover ligger også løsninga på alle køproblemer på Molde ferjekai at det kommer et fjerde ferje. Det er foreslått i statsbudsjettet, og blir det vedtatt kan den fjerde ferja være på plass fra 1.mai 2015.

Nå er dette ei permanent løsning i mange år framover, helt til Møreaksen er bygd noe som vil overflødiggjøre ferjer på Romsdalsfjorden og frigjøre området som i dag blir brukt til Molde ferjekai.

Merkinga av krysset fullført

Ole Jan Tønnesen fra Statens vegvesen kunne fredag se at den siste merkinga i trafikkrysset fullføres av folka fra Samuelsen Maskin.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK