Flertall for kritikk mot Høie

Et flertall av kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer med kritikk mot helseministeren. Bent Høie sitter likevel trygt, og alle har fortsatt tillit til Høie som helseminister.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Fredag 13. februar ble helseminister Bent Høie spurt ut av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. I dag kom komiteen med sin innstilling.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ble tirsdagkveld ferdig med å behandle i sjukehussaka.

Selv om et flertall i komiteen står bak kritikken mot Høie, har alle tillit til Høie som helseminister.

Mest kritikk for behandlingen av Andersen

Gunvor Eldegard, Ap

Gunvor Eldegard i Arbeiderpartiet er sterkt kritisk til flere momenter i prosessen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Bent Høie får mest kritikk for innblandingen i forbindelse med sparkingen av Trond Michael Andersen som administrerende direktør i Helse Midt-Norge.

Utover dette har de tre fraksjonen i komiteen ulik oppfatning av hva som har skjedd.

De fem representantene fra AP, SP og SV retter sterk kritikk mot helseministerens håndtering av sjukehussaken.

– Vi kritiserer både statsråden og prosessen. Det har vært en uryddig prosess og lover der det er klare brudd. Dette er veldig alvorlig. I tillegg er vi sterkt kritisk til at statsråden ba styrelederen avsette direktøren, sier Gunvor Eldegard (Ap).

De tre representantene fra Venstre KrF og De Grønne kommer med ulike kritiske merknader. Men vil ikke bruke betegnelsen sterk kritikk.

– Vi opplever at det har vært forhold som vi omtaler som kritikkverdige, spesielt kommunikasjonen mellom det regionale og lokale helseforetaket, lukka møter som burde vært åpne og vi stiller spørsmål med avskjeden av Trond Michael Andersen, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

– Men vi mener ikke det har vært lovbrudd og mener ikke det er brudd på helseforetaksloven, sier han.

Mener Høie ikke har gjort noe galt

Michael Tetzschner

Høyres Michael Tetzschner mener Høie ikke har gjort noe galt

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Mindretallet på fire fra Frp og Høyre mener at helseministeren ikke bør få kritikk for sin behandling av saken.

Høyres Michael Tetzschner mener Høie ikke har gjort noe galt når det gjelder stedsvalget og at helseministeren var i sin fulle rett til å treffe de beslutningene han gjorde.

Rapporten fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er på 90 sider. Rapporten publiseres i 22-tiden.

Høringen ble gjennomført fredag 13. februar. Både helseminister Bent Høie, to tidligere helseministre og de sentrale aktørene rundt sykehus-plasseringen for Nordmøre og Romsdal møtte til høringen.

Allerede før helseministeren kom med sin innstilling i plasseringen av nytt sjukehus i Møre og Romsdal 19.desember, var det krav om en åpen høring om saken.