Flere reisende på Årø

Februar ga en økning i antall reisende over Molde lufthavn Årø med hele 15,8 %, og totalt reiste 39 560 passasjerer over lufthavnen. Tilsvarende tall for Kristiansund lufthavn Kvernberget er 19.588, som også er ein nedgang. Også på Vigra var det nedgang: I februar reiste 75.915 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er 3,1 prosent mindre enn i februar 2015.