Flere redningsaksjoner

Norges Røde Kors frykter rekordmange redningsaksjoner i sommer. Mange steder har de frivillige mannskapene i organisasjonen allerede hatt langt flere aksjoner hittil i år enn i et normalår. Hittil i år har Møre og Romsdal Røde Kors hatt 80 oppdrag, mens det i hele fjor var 80 oppdrag til sammen, sier operativ leder i Røde Kors Møre og Romsdal Jon Ervik. – Det er også en trend at en del av oppdragene er i vår arbeidstid, altså på dagtid på hverdager, sier han.