NRK Meny

Flere rapporterer om jordskjelv

Jordskjelvinstituttet NORSAR stadfestar at det har vore eit jordskjelv i havet utanfor Sogn og Fjordane. Skjelvet blei også merka på Sunnmøre, og vart registrert nokre minutt før halv ni. NORSAR kan førebels ikkje seie noko om kvar senteret for jordskjelvet låg, eller kva styrke skjelvet hadde.