Flere nausteiere bryter lovverket

Naustene skal primært brukes til oppbevaring av båt- og fiskeutstyr. De reglene er det langt ifra alle som følger. – Det vi hører er at naustene er innredet, isolert og brukes til fritidsbruk, forteller rådgiver May Therese Foss i Plan- og bygningsetaten.

Plan og bygningsetaten i Ålesund kommune

LOVBRUDD: Ole Andreas Søvik og May Therese Foss forteller at flere nausteiere ikke følger reglene for naustbruk.

Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

Naust

ILLUSTRASJON: Flere naust bryter med lovverket for naustbruk.

Foto: EIVIND AABAKKEN / NRK

Om sommeren er det mange som ferdes i strandsonen, samtidig som nausteierne bruker mer tid i naustene sine. Flere irriterer seg over nausteiere som bryter lovverket for hva som er lovlig bruk.

– Det vi hører er at naustene er innredet, isolert og brukes til fritidsbruk, forteller May Therese Foss, rådgiver i Plan- og bygningsetaten.

Å innrede og isolere naustene strider nemlig mot lovverket for naustbruk.

I dagens kommuneplan står det at naustene bør være i tradisjonell stil. I kommuneplanen for 2015, som er ute på høring, står det at de skal være i tradisjonell stil.

Strandsonen er for alle

«Det er ikke anledning til å isolere eller å innrede til oppholdsrom og overnatting. Det tillates heller ikke opparbeiding av private uteområder i tilknytning til naust», står det i kommuneplanen.

Private uteområder rundt naustene er et annet problem Plan- og bygningsetaten støter på. De får til tider tips om at folk har fest i naustene, setter opp gjerder, bygger platting, og gjør det slik at de som beveger seg i strandsonen tror de er på privat eiendom.

– Slik skal det ikke være, strandlinjen er for alle. Har man naust, må man være villig til at andre bruker strandsonen, sier virksomhetsleder for etaten, Ole Andreas Søvik.

– Naustene skal primært brukes til lagring av båter og fiskeutstyr – ting som har med sjøbruk å gjøre, legger May Therese Foss til.

Er det så strengt at hvis man henger opp ballonger og dekorerer til fest, regnes det som innredning?

– Nei, hvis noen vil ta en krabbefest en kveld legger ikke vi oss borti det. Det er bruken over tid som er av betydning, sier Foss.

Tvangsmult og bøter

Plan- og bygningsetaten utfører ikke rutinemessige kontroller, men baserer seg i stor grad på tips og dokumentasjon gjennom foto eller lignende før de besøker et naust. Mange sier de ikke vet om reglene når de kommer på besøk.

– Selv om de ikke visste om reglene fra før, har det ingenting å si for behandling av saken. Har man innredet rom til overnatting og bad, er regelen at man må tilbakeføre til vanlig bruk, sier Ole Andreas Søvik.

Justis- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen, Helge Mogstad, sier de har fått 22 naustklager siden 2012

– Hvis de ikke gjennomfører det har vi mulighet til å kreve tvangsmulkt og eventuelt bøter for å få det tilbake til lovlig bruk, forklarer Foss.

Justis- og beredskapsdirektør hos Fylkesmannen, Helge Mogstad, sier de har fått 22 klager på naust siden 2012.