Flere mobbesaker

Fylkesmannen har siden skolestart fått 11 klager fra foreldre til elever som melder om mobbing i skolen. Assisterende utdanningsdirektør Jørn Thomassen sier til Romsdals Budstikke at det de siste årene har det vært 5-7 saker i løpet av hele skoleåret. Han tror økningen blant annet skyldes at opplæringsloven ble skjerpet fra skolestart

Jørn Thomassen
Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal